Jazyk Archimate v Enterprise Architect

Archimate
Mezi notace, které můžete využívat v nástroji Enterprise Architect, patří také známý modelovací jazyk Archimate, který se dobře hodí k modelování podnikové architektury. Nabízí vhodné prostředky pro popis, analýzu a vizualizaci architektury obchodních procesů, organizačních struktur, IT systémů, informačních toků a technické infrastruktury.

Historie jazyka Archimate
Jazyk Archimate vznikl v Holandsku, kde se na jeho vývoji podílela tamější vláda společně s průmyslovou a akademickou sférou. Od roku 2008 je Archimate ve vlastnictví a správě konsorcia The Open Group, které dohlíží nad zaváděním technologicky neutrálních IT standardů. V roce 2009 došlo ke vzniku formálního technického standardu ArchiMate® 1.0, v lednu 2012 pak následovala verze ArchiMate® 2.0.

Proč další jazyk
Základním jazykem, který je využíván v nástroji Enterprise Architect, je standardizovaný modelovací jazyk UML. Tento jazyk plní dobře svoji úlohu při modelování architektury jednoduchého systému, u kterého dokáže pomocí 14 typů diagramů pružně znázornit jeho jednotlivé aspekty. Je však třeba připustit, že postrádá jednoznačný a důsledný metamodel, který by definoval, jak jsou mezi sebou provázány části jednotlivých modelů. Nedokáže vždy správně odpovědět na otázku, jaký je vztah mezi obchodním procesem a IT sektorem.

Archimate jako komplexní popis reality
Systémy, ve kterých vstupuje do hry celá řada vzájemných vztahů, jsou naopak silnou stránkou jazyka Archimate. Hodí se dobře pro modelování situací, ve kterých hrají důležitou roli obchodní motivace a procesy, poskytování služeb a infrastruktura. Architektura podniku je rozčleněna do tří vrstev:

 • business – obchodní procesy, služby, funkce a události v rámci obchodní jednotky
 • aplikace – softwarové aplikace, které podporují fungování obchodních procesů
 • technologie – hardwarová a komunikační infrastruktura zajišťující funkci softwarových aplikací

Každá z vrstev je součástí jednoho modelu, který je propojený sítí vzájemných vztahů. Navzdory tomu však vykazují také určitou míru autonomie.

U každé z těchto vrstev jsou brány v úvahu tři aspekty:

 • aktivní prvky znázorňující chování (např. proces nebo funkce)
 • vnitřní struktura
 • prvky definující způsob použití nebo sdělování informací

Implementace jazyka v nástroji Enterprise Architect
Přístup k modelovacímu jazyku Archimate je v Enterprise Architect umožněn díky Model Driven Generation (MDG) technologiím, které rozšiřují základní schopnosti tohoto nástroje. MDG technologie Archimate je integrována v instalátoru Enterprise Architect.

K dispozici jsou následují prostředky pro práci s modelovacím jazykem Archimate:

 • Archimate diagramy dostupné prostřednictvím dialogu New Diagram
 • sada Archimate stránek v Toolboxu
 • jednotlivé položky prvků a vztahů jazyka Archimate v menu rychlého přístupu Toolboxu a v Quick Linkeru

Závěr
Jazyk Archimate je velmi dobrá alternativa ke standardu UML a při použití Enterprise Architect je okamžitě k dispozici. Pokud chcete popisovat vztahy napříč společností a nebojíte se zkusit něco nového...zkuste Archimate.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.