Podpora syntaxe BPMN 2.0 v nástroji Enterprise Architect

BPMN v Enterprise Architect V prostředí nástroje Enterprise Architect je možné pohodlně pracovat s modelovacím jazykem BPMN. Od verze 9 je v nástroji zabudován také standard BPMN 2.0, který obsahuje podporu nových událostí a diagramových typů, nové symboly pro různé typy úkolů a rozšířené možnosti modelování dat v podnikových procesech Co to je BPMN BPMN (Business Process Model and Notation) je standardizovanou grafickou notací, která je využívána pro modelování podnikových procesů. Byla vyvinuta organizací BPMI (Business Process Management Initiative). V roce 2005 došlo ke sloučení se společností Object Management Group,toolbox která v současnosti dále pracuje na jeho vývoji. V r. 2006 byl BPMN přijat OMG jako standard. V následujícím roce byla uvolněna verze 1.1, na kterou navázala v r. 2008 verze 1.2. Zatím poslední specifikace 2.0 oficiálně vyšla v lednu 2011. Proč BPMN Základním cílem modelovacího jazyka BPMN je poskytnout standardní notaci, která by byla snadno srozumitelná pro všechny strany, které se podílejí na tvorbě podnikového procesu. V praxi totiž může snadno docházet ke komunikačním problémům mezi podnikovými analytiky, kteří navrhují podnikové procesy, a technickými vývojáři, kteří mají starosti jejich implementaci. BPMN tedy vlastně představuje určitý kompromis. Uživatelé z řad podnikových analytiků by měli být schopni snadno porozumět diagramům jazyka BPMN, vývojáři by zase měli mít k dispozici dostatek prostředků pro znázornění konkrétního podnikového procesu. BPMN vs Diagramy Aktivit Ve výchozím nastavení využívá Enterprise Architect rozšířený standard UML, který je založený na objektově orientovaném přístupu k modelování aplikací. BPMN naproti tomu využívá procesově orientovaný přístup. Zatímco UML se zaměřuje především na softwarový design, BPMN nachází svoje uplatnění v oblasti podnikových procesů. Do pole jeho působnosti tedy nespadají např. organizační struktury nebo datové modely, protože nemají procesní strukturu. Navzdory tomu jsou spolu oba jazyky vzájemně kompatibilní. Verze BPMN v Enterprise Architect Podporu syntaxe BPMN 2.0 si můžete jednoduše zvolit přímo při spuštění nástroje Enterprise Architect. V nabídce jsou však obsažené také předchozí verze BPMN 1.0 a 1.1. Pokud tedy máte svoje projekty vytvořené v některém z těchto starších verzí, můžete nadále zachovávat jejich původní formát. V nové verzi 2.0 je umožněno modelování pomocí čtyř typů diagramů:
 • Conversation (Konverzace)
 • Choreography (Choreografie)
 • Collaboration (Spolupráce)
 • Business Process (Podnikový proces)
 • Původní procesní diagram z předchozích verzí byl rozdělen na dva modelové typy: diagramy Collaboration a Business Process. Nově byly přidány diagramy Conversation a Choreography
Pro vytváření diagramů podnikového procesu (BDP) jsou využívány čtyři základní kategorie grafických elementů:
 • Flow objects (Tokové objekty): Events, Activities, Gateways
 • Connecting objects (Spojovací objekty): Sequence flow, Message flow, Association
 • Swim lanes (Plavecké dráhy): Pool, Lane
 • Artifacts(Artefakty): Data object, Group, Annotation
Pro dosažení větší srozumitelnosti diagramů je možné zavádět také nové typy plovoucích objektů a artefaktů. Závěr BPMN je implementováno v nástroji Enterprise Architect na dostatečné úrovni a je na zvážení business analytiků zda jej použijí pro modelování svých procesů, či zda zůstanou u diagramů aktivit (nebo jiné notace).

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.