Datové modelování v nástroji Enterprise Architect

K čemu slouží datové modelování
V rámci analýzy softwarového projektu hraje důležitou roli datové modelování. Cílem datového modelu je dokumentace a organizace podnikových dat a usnadnění komunikace mezi projektovými analytiky a vývojáři. Datový model má sloužit jako plán pro vývoj aplikací se zvláštním důrazem na uchovávání dat a přístup k nim.Klasickými příklady, kde nachází svoje uplatnění, jsou databázové modely, návrhy informačních systémů a projekty, ve kterých má probíhat vzájemná výměna dat.

Datové modelování v nástroji Enterprise Architect
Datové modely je možné v nástroji Enterprise Architect vytvářet prostřednictvím rozšíření standardu UML s názvem Data Modeling Profile (Profil pro datové modelování). UML Data Modeling Profile není sice v současnosti přijatým standardem (ani nemůže být, je to vlastnost nástroje), jedná se však o užitečný prostředek, který pomáhá překlenout mezeru mezi UML a relačním databázovým modelováním. Je tedy zajištěno propojení jazyka UML s databázovými koncepty tabulek a vztahů. Rovněž je umožněno modelovat database keys (databázové klíče), triggers (spouště), constraints (omezení) a jiné relační databázové prvky. V zásadě se dá říct, že Sparx Systems použil své standardy pro účely datového modelování. Nicméně, visuálně i věcně odpovídají vytvořené modely zažitým standardům.

Enterprise Architect v základu podporuje vytváření datových modelů pro následující následujících databáze:

 • DB2
 • Firebird/InterBase
 • Informix
 • Ingres
 • MS Access 97, 2000, 2003
 • Access 2007
 • MS SQL Server 2000, 2005, 2008
 • MySQL
 • Oracle 9i, 10g and 11g
 • PostgreSQL
 • Sybase Adaptive Server Anywhere (Sybase ASA)
 • Sybase Adaptive Server Enterprise (Sybase ASE)

Na stránkách Sparx Systems si dále můžete stáhnout datové typy k SQL Server 2005 a SQL Server 2008. Databázové tabulky Firebird 1.5 je možné modelovat a generovat jako tabulky InterBase (je umožněn jejich import, ale pracuje se s nimi jako s tabulkami InterBase). Další databáze si může uživatel vytvořit sám, stačí pouze nadefinovat použité datové typy.

Vytváření datových modelů
Mezi nejčastější úkony související s modelováním nebo návrhem databází patří vytváření tabulek (tables), diagramů datových modelů (data models diagrams), sloupců (columns), primárních a cizích klíčů (primary/foreign keys) či uložených procedur (stored procedures). Mezi pokročilejší procedury se pak řadí např. tvorba pohledů (views), indexů (indexes) nebo spouští (triggers).

Základní modelovací strukturu relačních databází představuje tabulka (table), jejímž základním organizačním prvkem je sloupec (column). V profilu UML Data Modeling Profile jsou tabulky pojímánydatovy model jako elementy třídy (Class elements) se stereotypem tabulky a sloupce jako atributy (attributes) se stereotypem sloupce.

Mezi časté činnosti rovněž patří tvorba indexů. V Enterprise Architect je index modelován jako operace (třídy) se speciálním stereotypem. Namodelovat jdou všechny základní typy indexů (běžné, unikátní i primární.)

Další použití hotových modelů
Hotové modely můžete vyexportovat do DDL scriptů a ty následně použít pro fyzické vytvoření datových struktur.

Import datových schémat
V případě potřeby je možné načíst hotové datové struktury z již existující dabáze. Toho lze s úspěchem využít například, pokud přebíráte hotový systém bez odpovídající dokumentace a potřebujte poznat existující datové závislosti.

Závěr
Enterprise Architect Vám při vytváření datových modelů neposkytne takový komfort, jako specializované nástroje typu Power Designer. Nicméně, za řádově niží cenu Vám poskytně valnou většinu potřebných funkčností a rovněž Vám umožní mít všechny analytické informace v jednom nástroji.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.