Funkcionalita Relationship Matrix v aplikaci Enterprise Architect

Co je Relationship Matrix
Relationship Matrix je funkce aplikace Enterprise Architect, která zobrazuje vzájemné vztahy mezi vybranými elementy v přehledné tabulce. Jedná se o velmi rychlou a praktickou metodu vizualizace závislostí s možností jednoduchým způsobem vazby vytvářet, modifikovat a mazat doslova jediným kliknutím myši. S minimem vynaloženého úsilí tak lze nastavovat složité sítě závislostí a upravovat několik elementů najednou.

Jak to funguje
Funkce Relationship Matrix je dostupná z nabídky View | Relationship Matrix. Otevře se tabulka vztahů a v její horní části stačí vybrat zdrojový a cílový balík, typ závislosti a její směr a Enterprise Architect identifikuje všechny vzájemné vztahy mezi elementy zdrojového a cílového balíku a zvýrazní je v tabulce jako šipku indikující směr závislosti. Směr šipky zde představuje směr od zdrojového elementu k cílovému, nepopisuje skutečné směřování jejich vztahu (tzn. popisuje odkud kam byla tažena čára).Zobrazované informace lze kdykoliv změnit změnou vstupních parametrů a následnou automatickou aktualizací „matice vztahů“.

Tabulku Relationship Matrix tvoří řádky elementů zdrojového balíku a sloupce elementů cílového balíku. Vzájemný vztah mezi elementy je znázorněn šipkou v jejich průsečíku směřující k cílovému elementu. Dvojitá šipka pak představuje obousměrnou vazbu mezi elementy. Po označení některé ze šipek se zvýrazní šipka i oba elementy, jejichž vazbu představuje. Šipky se většinou zobrazují na zeleném pozadí, které indikuje, že zdrojový element vazby není uzamknut a lze jej modifikovat. V opačném případě je pozadí růžové a znamená to, že se zdrojovým elementem někdo z vývojového týmu právě pracuje a je tedy uzamknut pro změny.

Po vytvoření tabulky závislostí lze:

 • měnit, mazat a vytvářet nové vazby,
 • změnit druh informací v tabulce,
 • exportovat obsah tabulky do souboru,
 • tisknout obsah tabulky,
 • uložit profilové nastavení tabulky pro pozdější použití
 • prozkoumat zdrojové a cílové elementy a jejich vazby

Použití
Tabulka závislostí Relationship Matrix se dá velmi dobře použít především k editaci jednotlivých vzájemných vztahů mezi elementy. Pro smazání nebo modifikaci existující vazby stačí kliknout pravým tlačítkem myši na vybranou vazbu a vybrat si z kontextového menu požadovanou akci. Pro vytvoření nové vazby je třeba zvolit typ vazby v poli Link Type a pravým tlačítkem myši kliknout na prázdný průsečík požadovaného zdrojového a cílového elementu. Objeví se kontextové menu pro vytvoření závislosti a submenu pro výběr typu vazby. Stačí si vybrat a vzájemný vztah je vytvořen.

Pro prozkoumání některého ze zdrojových nebo cílových elementů lze pravým tlačítkem myši kliknout na vybraný element a z kontextového menu si zvolit požadovaný typ informací o elementu. Další možnosti práce s maticí vztahů jsou k dispozici v nabídce Options | Matrix v horní části tabulky. Zde je možné nastavit tisk a vytisknout obsah tabulky nebo exportovat obsah tabulky do souboru. V nabídce Options | Options je pak možné změnit typ informací zobrazovaných v matici, například zda se mají v tabulce zobrazovat také potomci balíků a jejich elementy, zda se mají v tabulce zobrazovat názvy balíků a v jakém pořadí a podobně.

Pro práci s profily lze využít nabídku Options | Profiles a seznam profilů Profile v horní částí tabulky, které slouží k uložení aktuálního profilu, otevření uloženého profilu, updatu aktuálního profilu a smazání aktuálního profilu.

Závěr
Funkcionalita Relationship Matrix aplikace Enterprise Architect je jednoduchý a praktický nástroj pro správu vzájemných vazeb mezi elementy. Umožňuje rychlé a hromadné vytváření, mazání a editaci vazeb doslova jedním kliknutím myši. Lze tak provádět poměrně složité operace s několika elementy najednou a výsledek exportovat do souboru nebo vytisknout.

Zaujaly Vás možnosti funkce Relationship Matrix? Nevíte, jak ji použít ve svém projektu? Využijte našich služeb. Certifikovaní experti společnosti Dataprojekt s.r.o. Vám rádi poskytnou školení aplikace Enterprise Architect i osobní konzultace nad konkrétními problémy a využitím v praxi.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.