Zachmann Framework II. - Použití

Zachmann Framework je oblíbený a hojně využívaný standard pro plánování, organizování a dokumentaci podnikové architektury. Pracuje na jednoduchém principu: nahlíží na enterprise architekturu z šesti perspektiv zúčastněných stran, které se střetávají se šesti úrovněmi architektury od surových dat a funkcí až po jednotlivé události a celkový business plán. Zachmann Framework tak nabízí 36 kategorií, které jsou nezbytné pro kompletní popis podnikové architektury, ale velmi dobře se dají použít na popis prakticky čehokoliv, především složitých struktur jako jsou budovy, organizace nebo vyráběné zboží a zařízení. Perspektiva zúčastněných stran Zúčastněné strany, které nějakým způsobem pracují s podnikovou architekturou, jsou v Zachmannově schématu reprezentovány řádky. Vyšší řádek však nutně neznamená širší pohled na architekturu. Každý řádek zde funguje jako unikátní a jedinečný pohled na danou věc. Zachmann Framework popisuje jednotlivé perspektivy následovně:
 • Pohled plánovače (metamodeller viewpoint) - pracuje v širokém kontextu, první návrhy provádí pomocí Vennových a Bubble diagramů, které v hrubých rysech znázorňují tvar, velikost, vzájemné vztahy a základní cíl finální struktury.
 • Pohled majitele (owner / business / enterprise viewpoint - odpovídá podnikovému nebo business modelu - obdobně jako nákresy architekta zobrazuje finální produkt či architekturu z perspektivy majitele, popisuje koncepci obchodní činnosti a zobrazuje podnikové subjekty a procesy a jejich vazby.
 • Pohled návrháře (designer viewpoint) - odpovídá modelu informačního systému - zde jsou již architektonické návrhy rozpracovány v detailní požadavky na systém, se kterými pracuje systémový analytik a rozhoduje o datových modelech, procesních tocích a jednotlivých funkcích, které budou reprezentovat podnikové subjekty a jejich procesy.
 • Pohled vývojáře (developer viewpoint) - odpovídá technologickému modelu - zhotovitel architektury musí upřesnit systémové modely na odpovídající technologie, nástroje a materiály, kterými jsou v případě enterprise architektury konkrétní programovací jazyky, vstupní a výstupní zařízení a další požadované technologie.
 • Pohled dodavatele (supplier viewpoint) - odpovídá detailní specifikaci - pro potřeby dodavatelů je třeba vytvořit konkrétní specifikace určené programátorům, kteří budou vyvíjet autonomní moduly bez znalosti kontextu nebo struktury celého systému.
 • Pohled běžného uživatele (user viewpoint)
6 úrovní architektury Každý úhel pohledu jedné ze zúčastněných stran musí odpovídat na šest klíčových otázek o fungování podnikové architektury a vytvořit tak odlišný popis o fungování podniku. Zachmann Framework předkládá těchto šest zásadních otázek:
 • Co? - popisuje data v architektuře
 • Jak? - popisuje jednotlivé funkce
 • Kde? - popisuje infrastrukturu
 • Kdo? - popisuje lidi a subjekty
 • Kdy? - popisuje časové záležitosti
 • Proč? - popisuje motivace
Zodpovězením těchto otázek ze všech šesti možných úhlů pohledu vzniká 36 různých popisů podnikové architektury z určité perspektivy a s daným zaměřením na fungování podniku. 7 pravidel úspěšné implementace Pro úspěšné využití Zachmann Frameworku, je nutné dodržovat sedm základních pravidel:
 1. Sloupce v tabulce nemají žádné pořadí - sloupce lze jakkoliv promíchat, ale nelze žádný ubrat ani přidat.
 2. Každý sloupec má jeden obecný model.
 3. Základní model každého sloupce musí být naprosto unikátní.
 4. Každý řádek popisuje odlišný a unikátní úhel pohledu - každý řádek popisuje pohled určité skupiny v podnikové hierarchii.
 5. Každá buňka je unikátní - každý průsečík v tabulce reprezentuje unikátní případ pohledu na enterprise architekturu.
 6. Integrací všech modelů v jednom řádku vzniká kompletní model úhlu pohledu dané zúčastněné strany.
 7. Logika je rekurzivní.
Závěr Jak je vidět, síla Zachmann Frameworku je v jeho schopnosti popisovat podnikovou architekturu na velmi detailní úrovni prostřednictvím vyčerpávajícího souboru unikátních pohledů a ve vysoké flexibilitě co do hloubky i šíře informací. Každý podnik, každý produkt, každá podniková architektura je jiná a lze ji popsat jiným způsobem se silnějším zaměřením pouze na některé otázky a zúčastněné strany.
Zaujaly Vás možnosti Zachmann Frameworku? Sledujte náš seriál. Příště si povíme více o jeho podpoře v aplikaci Enterprise Architect.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.