Verze 10 Enterprise Architect vydána!

Společnost Sparx Systems přichází s novou verzí oblíbeného modelovacího nástroje pro analýzu, návrh, testování a údržbu informačních systémů. Enterprise Architect 10 nabízí nové nástroje pro pokročilou simulaci uživatelských rozhraní, reportování a dokumentaci modelů a projektový management. Podporuje nové modelovací technologie SysML 1.3, GML, Relationship Matrix, ArcGis a testování pod operačním systémem Windows 8.

Efektivní uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní doznalo řadu změn a vylepšení, které zvyšují produktivitu práce. Tak například lze nyní velmi jednoduše pracovat s elementy v okně Project Browser technikou cut and paste nebo snadno změnit rodičovství prvků ve stromové hierarchii modelu. Dále byla zjednodušena a zpřehledněna některá menu i startovací stránka, která umožňuje snadněji otevřít nedávné projekty, ukázkové modely i dokumenty nápovědy. Došlo ke změně ikon v nástrojových lištách, seznamech, diagramech i hierarchických stromech. Byla zjednodušena řada dialogových oken a přidány nové nabídky, menu a vizuální styly. Zcela přepracován byl také vyhledávací panel v nástrojové liště diagramu. Nyní stačí zadat několik prvních písmen vyhledávaného elementu a ihned se zobrazují možné výsledky vyhledávání.

Nové možnosti modelování
Enterprise Architect 10 přináší nové možnosti tvorby modelů jako je intuitivní vkládání souvisejících elementů, změna velikosti a barvy výběru elementů nebo rychlé vytváření a spojování diagramů prostřednictvím nových klávesových zkratek. Vylepšena byla funkcionalita Relationship Matrix, která nyní podporuje tzv. textual overlays a lze ji použít i pro reprezentaci CRUD operací. Sekvenční diagram obsahuje řadu vylepšení při práci se zprávami, především co se týče jejich posouvání a mazání. Při vytváření vlastních UML profilů jistě oceníte nové nástroje, které zjednodušují vytváření vlastních stereotypů, nových nástrojových panelů, rozšíření diagramů a usnadňují práci s MDG technologiemi.

Nové modelovací techniky
Verze 10 aplikace Enterprise Architect nyní obsahuje podporu nových modelovacích technologií jako je SysML, GML nebo ArcGIS. SysML je podporován ve verzi 1.3 a prostřednictvím MDG Technology je k dispozici také skript po konverzi modelů ze specifikace SysML 1.2 do SysML 1.3. SysML 1.3 obsahuje řadu vylepšení týkajících se jmenných prostorů, tagged values, typed flow properties, nástrojových panelů, funkce quicklinker a dalších. GML (Geography Markup Language) je XML standard pro kódování a popis geografických dat. Vytvořený GML model lze použít pro vygenerování GML aplikačního schématu a použít jej v aplikacích třetích stran. Enterprise Architect 10 podporuje také vylepšený geografický informační systém ArcGIS 10.1 pro návrh geodatabází a analýzu geografických dat.

Simulace uživatelského rozhraní
Enterprise Architect 10 podporuje modelování a simulaci uživatelských rozhraní Win 32 a poskytuje tak lepší kontrolu nad funkčností a vzhledem vytvářených uživatelských prostředí. Pracuje s Win 32 UI elementy, které lze propojit s jednotlivými požadavky nebo případy užití a lépe tak porozumět jejich účelu. Win 32 dialog pak slouží k ustanovení vztahu mezi chováním systému a uživatelským vstupem. Tímto způsobem lze poměrně jednoduše simulovat skutečný uživatelský zážitek, vizualizovat složité interakce mezi systémem a uživatelem, vylepšit celkovou použitelnost systému a rychleji eliminovat nedostatky a redundance v uživatelském rozhraní.

Efektivnější práce s kódem
Enterprise Architect 10 umožňuje ladění a vizualizaci aplikací pro operační systém Android. K tomu používá virtuální stroj (VM - virtual machine) nebo fyzické zařízení připojené prostřednictvím USB portu. Po připojení zařízení nebo spuštění VM lze snadno importovat zdrojový kód do aplikace Enterprise Architect a velmi efektivně jej vizualizovat a ladit před jeho komerčním nasazením. Kromě toho došlo k vylepšení vývojového prostředí o reverzní inženýring uživatelsky definovaných jazyků, nový grammar editor a nové okno pro debugging. Dále byly přidány modelové transformace pro jazyky C++, PHP a VB.NET a vylepšeno automatizované generování kódu jednotlivých smyček diagramů aktivit.

Lepší management zdrojů
Enterprise Architect 10 obsahuje vylepšený Ganttův diagram, který popisuje průběh projektu pomocí přidělených zdrojů a úkolů, které je třeba splnit. Pohled na Ganttův diagram je k dispozici v okně Project Browser a Package Browser. Slouží především projektovým manažerům, kterým pomáhá identifikovat problémové úkoly a rozhodovat o případných opatřeních.

Pokročilé reportování a dokumentace
Enterprise Architect 10 přichází s novou technikou tzv. Document Fragments, které umožňují velmi jednoduše vytvářet profesionální RTF (Rich-Text Format) reporty. Tímto způsobem lze dokumentovat mnohem více informací a velmi precizně je strukturovat. Document Fragments mimo jiné umožňují filtrování elementů, skriptování a přímé SQL dotazy do repozitoře modelu. Pro složitější reporty lze Document Fragments použít ve více vrstvách a vytvořit si tak vysoce modulární šablonu, kterou lze uložit pro budoucí použití u dalších reportů.

Další nové funkcionality
Kromě výše uvedeného nabízí Enterprise Architect 10 další nové funkcionality jako je Testpoint Management pro Android, Javu a VB.NET, podpora debuggingu skriptovacích jazyků JavaScript, JScript a VB Script nebo podpora sdílení dat s aplikacemi třetích stran. Konkrétně je k dispozici export GML aplikačních schémat, import a export XMI 2.1, import HTML komentářů prostřednictvím XMI a další vylepšení týkající se technologií WSDL, Rhapsody nebo ECORE. Enterprise Architect 10 byl také obohacen o sdružování skriptů, které jsou nyní dostupné z kontextové nabídky v Project Browseru, v diagramech, ve vyhledávání, v seznamu elementů, v Package Browseru a v Ganttově diagramu. EA 10 dále podporuje testování a validaci pod platformou Windows 8 a přichází s řadou vylepšení v oblasti zabezpečení.

Závěr
Enterprise Architect 10 přichází s řadou novinek a vylepšení týkajících se uživatelského rozhraní a nových funkcionalit v oblasti modelování. Podporuje nové modelovací techniky včetně geografického značkovacího jazyka GML a geografických informačních systémů ArcGIS. Umožňuje simulovat uživatelská prostředí pomocí rozhraní Win 32 i efektivnější práci s kódem a ladění aplikací pro operační systém Android. Došlo k vylepšení Ganttova diagramu pro projektové manažery, zavedení zcela nové techniky reportování a dokumentace pomocí tzv. Document Fragments a dalším změnám v oblasti ladění skriptovacích jazyků, podpory sdílení dat s aplikacemi třetích stran, sdružování skriptů a podobně.

Zaujaly Vás možnosti aplikace Enterprise Architect 10? Chcete vědět víc? Kontaktujte nás. Certifikovaní odborníci společnosti Dataprojekt s.r.o. poskytují obecná školení o nové verzi aplikace Enterprise Architect i osobní konzultace nad konkrétními problémy z praxe.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.