Data Distribution Service (DDS)

Co je DDS
Data Distribution Service (DDS) je standardem konsorcia OMG, který umožňuje publish-subscribe komunikaci v systémech pracujících v reálném čase a ve vestavěných (embedded) systémech. Tímto způsobem je zajištěna velmi kvalitní a zároveň anonymní výměna dat mezi publishers (vydavateli) a subscribers (odběrateli). Svoje uplatnění nachází tato služba v oblasti aplikací, které pracují s velmi rozsáhlými datovými soubory, kde již narážejí běžné databázové nástroje na svoje limity. Využívá se např. při řízení letového provozu, burzovních prodejích nebo při správě inteligentních elektrických sítí.

Prostředí specifikace DDS je rozdělené do dvou úrovní. Nižší úroveň DCPS (data-centric publish-subscribe) umožňuje rychlý přenos dat k jejich příjemcům. K ní dále přistupuje vyšší doplňková vrstva DLRL (data local reconstruction layer), která zajišťuje snadnou integraci DDS do aplikační vrstvy.

Historie
Technologie DDS existuje již řadu let. Jejími dvěma hlavními producenty jsou americké společnosti PrismTech (produkt je dnes označován jako OpenSlice DDS) a Real-Time Innovations. Společným úsilím obou týmů vznikla v roce 2003 specifikace DDS 1.0, která byla přijata jako standard konsorcia Object Managament Group. V roce 2005 ji vystřídala specifikace 1.1, po které v roce 2007 následovala v současnosti používaná verze 1.2. Členové konsorcia OMG již mají k dispozici také pracovní verzi 1.3.

Model DDS
DDS model publish-subscribe je využíván pro potřeby náročného síťového programování. Zabezpečuje všechny úkoly, které souvisejí s přenosem dat – adresování zprávy, serializaci a deserializaci (odběratelé tedy mohou pracovat na odlišné platformě nežpřispěvatelé), doručení, kontrolu toku a opakované pokusy o doručení. Velkou výhodou je také to, že není vyžadováno žádné propojení mezi aplikacemi, a díky tomu probíhá komunikace zcela anonymně. Kromě toho DDS podporuje také některé mechanismy, které jdou nad rámec základního modelu publish-subscribe. Umožňuje nastavení parametrů QoS (Quality of Service), jako jsou reliability (spolehlivost), delivery deadlines (termíny doručení), bandwidth (šířka pásma) nebo resource limits (omezení zdrojů)

Entity DDS architektury

 • Topic– představuje základní popis publikovaných a odebíraných dat
 • ContentFilteredTopic– umožňuje nastavení odběrů podle konkrétního obsahu
 • MultiTopic– umožňuje odběry založené na kombinování a filtrování dat z různých Topics
 • DataWriter– umožňuje aplikacím nastavení hodnoty dat v určitém Topic
 • DataReader– umožňuje aplikacím nastavit data, která chtějí odebírat

Podpora DDS v Enterprise Architect
V nástroji Enterprise Architect jsou podporovány obě nejrozšířenější platformy DDS (OpenSlice a RTI). S použitím jazyka UML je díky tomu možné modelovat komplexní publish-subscribe služby. Podpora DDS je k dispozici v nejvyšších edicích Enterprise Architect: Ultimate a Systems Ingeneering. K nižším edicím si je možné dokoupit rozšíření MDG Technology pro DDS samostatně. K dispozici je také 30denní zkušební verze.

MDG Technologie DDS umožňuje nastavení parametrů QoS. Za pomoci Model Driven Architecture lze generovat spustitelný zdrojový kód v jazycích C, C++, C# a Java. S využitím vrstvy DLRL (data local reconstruction layer) je možné sjednotit data pocházející z různých topics a vytvářet z nich rozhraní pro programování aplikací (API). K dispozici je také podpora validace modelů, díky které si můžete ověřovat správnost DDS modelů.

Základní nabídku DDS Technology Menu najdete v menu Add-Ins. K dispozici jsou následující položky:

 • New Application Diagram – tvorba rozšířeného Deployment diagramu jazyka UML
 • New Domain Diagram – tvorba rozšířeného Component diagramu jazyka UML
 • New Qos Policy Library – nastavení Qos parametrů modelu
 • New Type Diagram – tvorba rozšířeného Class diagramu jazyka UML
 • New DLRL Diagram – vytvoření DLRL diagramu (rozšířený Class diagram jazyka UML)
 • New DLRL Mapping Diagram – vytvoření DLRL Mapping diagramu (rozšířený Class diagram jazyka UML)

Závěr
DDS zajišťuje pokročilou anonymní komunikaci mezi poskytovateli a příjemci dat, která se dobře osvědčí především při práci s rozsáhlými datovými soubory. Poskytovatelé dat publikují datové zprávy, identifikovatelné pomocí jmen (označované jako topics), k jejichž odběru se mohou příjemci přihlašovat. V nástroji Enterprise Architect můžete využívat rozšíření pro DDS, které nabízí přívětivé uživatelské prostředí pro tvorbu DDS aplikací.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.