EA Navigator

EA Navigator je zdarma nabízené open-source rozšíření aplikace Enterprise Architect. Jedná se o velmi praktického pomocníka při běžné práci s modely. Umožňuje velmi rychlou a efektivní navigaci mezi různými elementy v modelu, obzvláště u elementů a součástí modelu, které jsou standardními prostředky aplikace Enterprise Architect mnohem hůře dostupné.

Rozšíření EA Navigator je k dispozici prostřednictvím dokovatelného okna, které obsahuje historii posledních 50 navštívených elementů a důležité související elementy. EA Navigator je součástí balíčku Enterprise Architect Toolpack belgického specialisty na modelování informačních systémů Geerta Bellekense a obsahuje sadu užitečných rozšíření, kterou ocení především koncoví uživatelé.

Rozšíření EA Navigator umožňuje navigování mezi:

 • operacemi a sekvenčními či komunikačními diagramy,
 • operacemi a jejich implementací,
 • operacemi a metodami typu CallOperationActions,
 • typy a parametry,
 • typy a atributy,
 • tagged values a jejich elementy a
 • elementy a jejich vlastníky.

Pro použití rozšíření EA Navigator je třeba mít nainstalován Enterprise Architect 9.0 a vyšší a .NET Framework 4.0.

Použití

Po instalaci rozšíření EA Navigator by se měla objevit nová nabídka Navigate v menu Add-Ins a Extensions. K rozšíření a jeho funkčnosti pak lze přistoupit z hlavního menu nebo prostřednictvím kontextové nabídky. Dokovací okno lze zobrazit příkazem Extensions | Add-In Windows.

Okno rozšíření EA Navigator se typicky zobrazuje pod oknem Project Browser.

Takto nově vzniklé okno nazvané Navigate obsahuje seznam dostupných funkcí v závislosti na právě vybraném elementu. Tyto funkce lze vyvolat také z kontextového menu stiskem pravého tlačítka myši na elementu v diagramu nebo v okně Project Browser.

Seznam funkcí
Rozšíření EA Navigator poskytuje sadu funkcí dostupných podle právě vybraného elementu modelu. Pro kterýkoliv element umožňuje výběr elementu, jehož jméno odpovídá textu umístěnému ve schránce (clipboard). Jméno elementu ve schránce musí obsahovat celou adresářovou cestu k elementu ve formátu FQN (Fully Qualified Name). Tato funkce se jmenuje To FQN a je dostupná pouze z hlavního menu. Druhou takto široce dostupnou funkcí je funkce Owner, která umožňuje výběr vlastníka vybraného elementu.

Všechny elementy kromě diagramů
Pro všechny elementy kromě diagramů jsou k dispozici dvě funkce:

 • funkce ...Tags, která zobrazuje elementy odkazované hodnotou RefGUID a
 • funkce Referencing Tagged Values, která naviguje v opačném směru tím, že zobrazuje všechny RefGUID Tagged Values odkazující na právě vybraný element.

Operace
Pro operace jsou k dispozici funkce:

 • Diagrams, která zobrazuje všechny sekvenční diagramy obsahující zprávu volající vybranou operaci nebo akci, která volá danou operaci.
 • Parameter Types, která zobrazuje všechny typy parametrů vybrané operace.
 • Calling Actions, která zobrazuje akce typu CallOperationActions volající vybranou operaci.
 • Implementation, která zobrazuje diagramy vlastněné elementem chování (Behavior) vybrané operace.

Zpráva
Pro zprávy v sekvenčním diagramu jsou k dispozici funkce:

 • Operation, která vybere volanou operaci v okně Project Browser.
 • Diagrams, která zobrazuje sekvenční diagramy volané operace.
 • Parameter Types, která zobrazuje typy parametrů volané operace.
 • Implementation, která vybere element chování volané operace v okně Project Browser a otevře všechny diagramy jím vlastněné.

Třídy
Pro třídy, rozhraní a datové typy jsou k dispozici funkce:

 • Dependent Attributes, která zobrazuje všechny atributy, které používají vybranou třídu jako typ.
 • Dependent Parameters, která zobrazuje všechny parametry, které používají vybranou třídu jako typ.

Atribut
Pro atribut je dostupná funkce Type, která zobrazuje typ atributu.

Sekvenční diagram
Pro sekvenční diagramy je k dispozici funkce Operations, která naviguje na všechny operace volané na vybraném diagramu.

Závěr
Rozšíření EA Navigator aplikace Enterprise Architect je velmi praktický doplněk umožňující snadnou a rychlou navigaci mezi různými elementy v modelu. Využívá sadu funkcí, které jsou dostupné v závislosti na právě vybraném elementu a umožňují vyhledání, zobrazení a výběr určitého typu elementů.

Zaujaly vás možnosti rozšíření EA Navigator? Hodili by se vám jeho funkčnosti ve vaší praxi? Chcete vědět víc? Kontaktujte nás a využijte zkušeností našich certifikovaných školitelů. Společnost Dataprojekt s.r.o. poskytuje obecná školení aplikace Enterprise Architect i osobní konzultace nad konkrétními problémy z praxe.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.