Timing diagramy

Co jsou Timing diagramy a k čemu slouží
Timing diagramy (diagramy časování) jsou jedním z typů diagramů interakce (interaction diagrams) využívaných ve standardu UML 2. Používají se v případech, kdy je potřeba znázornit interakce, u kterých vstupuje do hry jejich časový průběh – popisují chování objektů během určitého časového období. Ve skutečnosti představují speciální případ sekvenčního diagramu (sequence diagram), od kterého se liší v tom, že obě osy jsou přehozené (časová osa se odvíjí zleva doprava).
Timing diagramy nacházejí svoje využití při definování hardwarových i softwarových komponent, jako jsou např. systémy pro vstřikování paliva nebo programy pro mikrovlnné trouby. Mohou však dobře posloužit např. také ke zpracování podnikových procesů, které probíhají po určité časové období.

Lifeline a její typy
Lifeline (životní čára) představuje nějakého účastníka interakce a znázorňuje periodu, po kterou je tento objekt aktivní, resp. provádí nějakou činnost. V diagramech jsou jednotlivé Lifelines zobrazené jako samostatné vertikální oddíly. Timing diagramy popisují jednak chování jednotlivých Lifelines a rovněž jejich vzájemné interakce.
Timing diagramy je možné využít pro zobrazení změny stavu i změny hodnoty jednotlivých prvků. V timming diagram příkladpřípadě změny stavu představuje osa X uplynulý čas ve zvolených jednotkách a na ose Y jsou uvedené jednotlivé položky stavů. Druhou z možností je znázornění změny hodnoty jednotlivých Lifelines. Tentokrát jsou na ose Y zobrazeny hodnoty, kterých nabývají Lifelines, uvnitř dvou horizontálních linek, které se při každé změně hodnoty kříží. Platí, že v jednom Timing diagramu je možné namixovat oba typy Lifelines (stavové i hodnotové).

Další prvky Timing diagramů
V Timing diagramu se používají dva druhy intervalových Constraints (omezení), které vyznačují dobu, po kterou je prvek aktivní. Duration Constraint udává minimální a maximální dobu, po kterou nějaký prvek nastává. Time Constraint si je možné představit jako proměnou, která udává časový úsek, po který může prvek nastat.
Pokud dojde v průběhu času k ukončení některé Lifeline, pak se to do diagramu zaznamená jako tzv. Destruction Occurrence (destruktivní událost), jejímž symbolem je křížek ve tvaru x na konci dané Lifeline. Důležitou součástí Timing diagramů jsou také Messages, které představují komunikační spoje mezi jednotlivými Lifelines v diagramech.

Timing diagramy v nástroji Enterprise Architect
Nástroj Enterprise Architect umožňuje snadnou tvorbu a editaci Timing diagramů. Pro jejich tvorbu zvolíte v kontextovém menu položku „New Diagram“ a v zobrazeném panelu dále vyberete možnost „UML Behavioral - Timing“. Jednotlivé prvky a konektory pro kreslení Timing diagramů jsou k dispozici v příslušných stránkách Toolboxu.

Závěr
Timing diagramy standardu UML mohou představovat užitečnou pomůcku při modelování aplikací, které probíhají v reálném čase, a případně také pro zpracování podnikových procesů. Stejně jako u jiných UML diagramů nabízí Enterprise Architect uživatelsky přívětivé prostředí rovněž pro práci s tímto typem diagramu.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.