Systems Engineering

Co je systémové inženýrství
Systémové inženýrství je interdisciplinární přístup, který se soustřeďuje na řešení velmi komplexních inženýrských projektů a na podporu jejich životního cyklu. Přichází na řadu například tehdy, když bývá obtížné zajistit koordinaci jednotlivých týmů nebo logistiku. Systémové inženýrství se proto prolíná se spoustou technických a společenskovědních disciplín, jako jsou systémová automatizace, průmyslové inženýrství nebo projektový management. Mělo by být schopné poskytnout dostatečné nástroje pro procesy řízení rizik (risk management).

Oblasti využití systémového inženýrství
Techniky systémového inženýrství se využívají při řešení složitých projektů, jako jsou robotika, návrh počítačových čipů, návrhy kosmických raket nebo stavba mostů. Do jeho kompetence rovněž spadá např. vývoj pokročilých kontrolních algoritmů nebo analýza ekosystémů. Jedním z nejsložitějších projektů, u kterého se nebylo možné obejít bez postupů systémového inženýrství, byl projekt Mezinárodní vesmírné stanice.

Fáze procesu systémového inženýrství
Výchozím krokem bývá tvorba projektového plánu, který může být během dalších fází postupně modifikován. Jeho tvorba probíhá vlastně paralelně s celou prací na projektu. Důležitou roli zde hraje kontrola rizik (risk control), která pomáhá při včasné identifikaci rizik, která by se mohla objevit v pozdějších fázích. Další krok poté představují technické procesy, které se zabývají návrhem, vývojem a implementací životního cyklu daného systému. Výchozí požadavky jsou převedené do podoby funkcionalit softwarového systému. Poslední fázi potom představuje evaluace softwarového systému, ve které je testováno, zda skutečně splňuje požadavky, které na něj byly kladené.

Využití modelů v systémovém inženýrství
Modelování hraje v systémovém inženýrství velmi důležitou úlohu. Mělo by být nápomocné při odhadu efektivity daného systému, jeho technických a výkonnostních vlastností a nákladnosti. Ve většině případů je pro zajištění těchto úkolů zapotřebí několik samostatných modelů.
Pro účely systémového inženýrství je možné využívat několik typů grafické reprezentace, které usnadňují porozumění funkčním a datovým požadavkům. Mezi nejčastěji používané diagramy a nástroje patří:

Functional Flow Block Diagram

 • VisSim (jazyk pro tvorbu vizuálních blokových diagramů)
 • Data Flow Diagram (diagram datových toků)
 • N2 Chart (diagram N2)
 • Use Case a Sequence diagramy jazyka UML (diagram užití a sekvenční diagram)
 • Rámce Enterprise architektury (např. TOGAF, MODAF, Zachman Framework)
 • Systems Modeling Language (SysML, modelovací jazyk pro aplikace systémového inženýrství)
 • Universal Systems Language (USL, systémově orientovaný objektový modelovací jazyk)

Podpora systémového inženýrství v Enterprise Architect
Pokud se budete chtít v nástroji Enterprise Architect věnovat systémovému inženýrství, pak byste měli zaměřit pozornost především na některou z jeho nejvyšších edic, kterými jsou Systems Engineering a Ultimate. Získáte tím přístup k technologiím SysML 1.1, DDS a UPDM (DoDAF-MODAF). Můžete využívat parametrickou simulaci modelů v SysML a podporováno je také generování spustitelného kódu v jazycích C, C++, C#, Java a VBNet.

Závěr
Systémové inženýrství představuje velmi komplexní přístup k řešení náročných vývojových procesů, který se prolíná s mnoha jinými specializovanými disciplínami. V nejvyšších edicích nástroje Enterprise Architect jsou poskytovány modelovací prostředky pro práci na těchto typech projektů. V následujících článcích se budeme podrobněji věnovat dostupným technologiím SysML a UPDM, které je možné využívat pro potřeby systémového inženýrství.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.