Enterprise Architect Information Portal

Enterprise Architect Information Portal (EA Infoport) je webový systém vyvinutý společností Dataprojekt s.r.o. k zobrazování obsahu repozitory Enterprise Architect v reálném čase. Umožňuje pokročilou editaci a prohlížení všech diagramů, elementů a dalších prvků Enterprise Architect a podporuje správu uživatelů, pohledy, reporty, plné vyhledávání a zobrazování informací na základě oprávnění uživatele. A to vše pouze pomocí běžného internetového prohlížeče bez nutnosti instalace Enterprise Architect.

EA Infoport doplňuje aplikaci Enterprise Architect o snadnou publikaci dat prostřednictvím HTML. Nyní můžete publikovat modely, procesy a další informace doslova kdekoliv. Stačí vám internetové připojení a webový prohlížeč. Enterprise Architect Information Portal lze využít nejen pro práci s existujícími EA modely, ale obsahuje také systém pohledů na data (architektura, management projektů, požadavků, procesů atd.), osobní prostor pro uživatele, dopadové analýzy a komplexní reporting. Je tak určen pro analytiky, manažery, lidem z „businessu“ i běžným uživatelům, kteří si chtějí prohlédnout modely v EA bez nutnosti instalace.

Enterprise Architect Information Portal lze využít prakticky na libovolném operačním systému a na libovolném zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. Je tak ideální do prostředí velkých firem i korporací, kde může přinést efektivní distribuci informací a zajistit důslednou ochranu vašich dat.

Zobrazení repozitory
Klíčovou funkčností aplikace EA Infoport je prohlížení repozitory Enterprise Architect. Uživatel si může zobrazit kompletní podobu repozitory včetně všech balíčků, diagramů, elementů, tagged values a dalších prvků doslova v reálném čase. Není třeba žádného předgenerování dat. Jakákoliv změna provedená jiným uživatelem v nástroji Enterprise Architect se ihned projeví v portálu a naopak.

EA Infoport zobrazuje všechny detaily elementů včetně atributů, operací, scénářů, parametrů, autora, data vytvoření, data změny a podobně. Vše je k dispozici ve formě stromové hierarchické struktury totožné jako v aplikaci Enterprise Architect. Pro intuitivnější ovládání a co nejrychlejší orientaci používá EA Infoport také totožné ikony a další vizuální prvky. Veškeré zobrazení diagramů je živé a lze se tak jednoduše proklikávat z diagramů na elementy, z elementů na operace, z operací na parametry a zpět. V levé části aplikace je tzv. repozitory browser obdobně jako v nástroji EA a v pravé části je okno detailu, kde si lze prohlédnout vybraný diagram a dále jej posouvat, přepnout do fullscreenu a od verze 2.0 také zoomovat. Od verze 3.0 pak EA Infoport podporuje více repozitory.

Vyhledávání
Enterprise Architect Information Portal podporuje kompletní fulltextové vyhledávání a filtrování výsledků, kterými se lze přímo prokliknout na hledaný element. Verze 2.0 pak nabízí komplexní vyhledávání s využitím vyhledávacích pravidel obdobně jako v nástroji Enterprise Architect.

Editace
EA Infoport umožňuje provádět přímou editaci elementů prostřednictvím webového rozhraní bez nutnosti instalovat samotný Enterprise Architect. Vše se ukládá rovnou do repozitory. Tato funkčnost je výhodná především pro rychlé opravy nebo zásahy do repozitory například při prezentacích nebo u geograficky rozdělených týmů. Již ve verzi 1.0 lze editovat stromovou strukturu projektu, názvy, stereotypy, komentáře, typy, verze, klíčová slova a další atributy elementů, diagramů i balíčků. Dále je možné vytvářet, editovat a mazat vazby mezi elementy, editovat atributy, tagované hodnoty, scénáře, operace, parametry operací a další. Tento výčet se neustále rozšiřuje a již ve verzi EA Infoport 1.0 jsou k dispozici editační možnosti 90 % práce analytika.

Pohledy
Enterprise Architect Information Portal podporuje tzv. pohledy. Jde o účelově zaměřené seznamy a zobrazení vztahů mezi prvky v repozitory. Pohledy tak nabízejí specifický náhled na data v repozitory. V EA Infoport 2.0 bude k dispozici tzv. architektonický pohled, projektový pohled, pohled pro správu požadavků, procesní pohled a další. Verze 3.0 pak nabídne tzv. upravitelný pohled.

Osobní prostor
EA Infoport 2.0 nabízí tzv. osobní prostor, kam si může uživatel ukládat oblíbené položky, organizovat je ve stromové struktuře a připojovat k nim osobní poznámky a podobně. Osobní prostor je tak obdoba tzv. repozitory views z aplikace Enterprise Architect, které však dále obohacuje o nové prvky. Funkčnost osobního prostoru je dostupná v aplikaci EA Infoport od verze 2.0.

Dopadové analýzy
EA Infoport nabízí několik úrovní dopadové analýzy. Uživatel může analyzovat vazby jednotlivých prvků a elementů, vytvářet interaktivní mapy vazeb (od verze 2.0), vytvářet matice vztahů s několika úrovněmi vazeb (od verze 3.0) a vytvářet dopadové analýzy na základě uživatelských definic (od verze 3.0).
Systém uživatelů a uživatelských oprávnění

Enterprise Architect Information Portal podporuje dvě úrovně uživatelských oprávnění:

  • systém oprávnění importovaný z aplikace Enterprise Architect a
  • systém oprávnění týkající se samotné aplikace EA Infoport.

V prvním případě se aplikace EA Infoport chová stejně jako Enterprise Architect. Uživateli jsou dostupné stejné vlastnosti a může je shodně ovládat z obou nástrojů. Jakákoliv změna provedená v EA Infoport se ihned projeví v Enterprise Architect a naopak. Druhá úroveň oprávnění se týká výhradně aplikace EA Infoport. Pomocí ní lze definovat, zda si může uživatel zobrazit příslušné balíky, elementy či diagramy a zda může editovat hierarchickou strukturu v repozitory browseru. Tato oprávnění lze přiřazovat velmi jednoduše přímo v uživatelském rozhraní. Administrátor zde může také nastavit defaultní chování systému a účet tzv. hosta, tedy návštěvníka bez registrace.

Reporting
EA Infoport podporuje komplexní reporting od verze 3.0 a umožňuje tak vytvářet komplexní statistiky repozitory, matice vztahů, uživatelsky definované reporty, speciální reporty svázané s projekty, systémy a podobně.

Streamování změn
EA Infoport nabízí od verze 3.0 tzv. streamování změn, pomocí kterého informuje uživatele o změnách prvků v repozitory. Streamování změn může probíhat informováním pomocí emailu, informováním pomocí RSS streamu nebo přehledem změn na úvodní stránce aplikace. Uživatel si tak může zvolit, o jakých prvcích, jak často a v jakém detailu chce být informován.

Změna vzhledu
EA Infoport nabízí hned několik možností, jak upravit vizuální stránku portálu. K dispozici je změna loga v podobě řady přednastavených variant, rozložení bloků (od verze 3.0), kompletní změna designu pomocí otevřených CSS souborů a úprava na objednávku týkající se vzhledu i funkčnosti.

Jak to funguje
Enterprise Architect Information Portal se skládá ze dvou komponent:

  • EA Infoport Manager - jedná se o službu připravující data pro EA Infoport Portál.
  • EA Infoport Portál - je sada akcelerovatelných PHP skriptů, které běží pod HTTP serverem.

EA Infoport dnes podporuje databáze MySQL, Oracle a MSSql. Na implementaci dalších databází se však stále pracuje a do budoucna se počítá s podporou všech databázových systémů, které podporuje samotný Enterprise Architect. Co se týče operačních systémů, komponenta EA Infoport Manager má garantovánu funkčnost na MS Windows XP, WIN7, WIN8 a Windows Server 2000, 2003, 2008 a 2012 a uživatelská komponenta EA Infoport Portál běží kromě výše zmíněných také na linuxových distribucích Red Hat Enterprise 5.x a výše, Mandriva Linux 10.x a výše a Fedora 10x a výše. Na vyžádání zákazníka si pak lze nechat ověřit a garantovat také další operační systémy.

Bezpečnost
EA Infoport je přímo zaměřen na nasazení v korporátní sféře a na bezpečnost tak klade velmi silný důraz. Veškeré webové připojení lze zabezpečit pomocí SSL a uživatelské session mohou být zabezpečeny hned na několika úrovních. Systém EA Infoport může hlídat pouze session, dále session a přítomnost cookie nebo session, přítomnost cookie a správnou posloupnost kroků a návaznost jednotlivých obrazovek. Dále je neustále revidován vlastní kód aplikace a jsou pravidelně prováděny penetrační testy proti celému systému.

Budoucnost
EA Infoport dále počítá s implementací simulace business procesů, s implementací importu reálných dat z provozních systémů, exportu spustitelných skriptů do procesních enginů, částečné editace diagramů, správy zdrojů, správy projektových úkolů, správy rizik, kompletní podpory životního cyklu elementů, komentářů, hlasování, anket, týmové spolupráce a dalších.

Závěr
Enterprise Architect Information Portal je velmi efektivní webový nástroj pro zobrazování dat repozitory aplikace Enterprise Architect. V reálném čase umožňuje prohlížení a editaci všech diagramů, elementů a dalších prvků EA. Podporuje správu uživatelů, pohledy, reportování, plné vyhledávání a systém uživatelských oprávnění. Vše bez nutnosti instalace Enterprise Architect pouze s použitím běžného webového prohlížeče. EA Infoport můžete využít prakticky na libovolném operačním systému a na libovolném zařízení s internetovým připojením, včetně mobilních telefonů a tabletů. Tento nástroj je vyvíjen speciálně pro velké firmy a korporace, kam může přinést efektivní distribuci informací a důsledně zabezpečenou ochranu dat.

Zaujaly Vás možnosti systému Enterprise Architect Information Portal? Chcete se dozvědět víc? Rádi byste jej využili ve své praxi? Kontaktujte nás. Další informace můžete získat na stránkách EA Infoport.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.