Data Flow diagramy

Co jsou Data Flow diagramy
Data Flow diagram (diagram datových toků) slouží ke znázornění datových toků v informačním systému. Ukazuje, jakým způsobem jsou informace zpracovávány a ukládány a jakým způsobem se během těchto procesů proměňují. Data Flow diagram lze využít také k modelování celé organizace, kde dokáže popsat vztah podnikových procesů vůči jiným systémům a organizacím.

Data Flow diagramy ilustrují, která data jsou vstupní a která výstupní. Rovněž bychom z nich měli být schopní vyčíst, odkud přicházejí a kam směřují data, která systémem protékají. Pomáhají také identifikovat, jaké prodlevy vznikají mezi vstupy a výstupy, a zda tedy nastává potřeba vytvoření datového úložiště. Na rozdíl např. od vývojových diagramů ovšem nejsme z Data Flow diagramů schopni poznat, jakým způsobem budou procesy načasovány a zda se budou odehrávat postupně nebo paralelně.

Fáze tvorby Data Flow diagramů
Prvním krokem při vytváření Data Flow diagramů bývá většinou kontextový diagram, který slouží ke znázornění interakce mezi naším systémem a externími systémy. Náš vlastní systém je zde znázorněn jako jednoduchý proces bez naznačení vnitřní struktury. Cílem je zde ukázat pouze vnější toky dat napříč systémem. Tento kontextový diagram by měl být dále rozvinut v podrobnějším diagramu datových toků, který ukazuje rozčlenění systému na jednotlivé procesy, datové toky uvnitř daného systému a také požadovaná datová úložiště. Celkový počet znázorňovaných procesů by se měl pohybovat někde v rozmezí od 3 do 9.

Komponenty Data Flow diagramů
Data Flow diagramy jsou tvořené čtyřmi základními komponentami, kterými jsou processes (procesy), flows (toky), stores (sklady) a terminators (terminátory). Processes jsou chápané jako aktivity charakterizované svými vstupy a výstupy. Bývají symbolizované většinou pomocí kruhu. Flows naznačují přesuny dat mezi různými částmi systému a zakreslují se prostřednictvím šipek. Stores se používají ke sdílení informací mezi procesy, které neprobíhají zároveň. Jako grafický symbol se používají dvě vodorovné čáry. Terminators jsou externí entity, které se nacházejí vně systému, ale nějakým způsobem s ním komunikují (může se jednat o organizace, skupiny lidí, nebo dokonce o samostatný systém).

Podpora Data Flow diagramů v Enterprise Architect
V Enterprise Architect můžete vytvářet Data Flow diagramy snadno pomocí rozšíření MDG Technology, které si je možné navolit při spouštění nástroje. Pro práci s Data Flow diagramy můžete v Enterprise Architect využívat následující prostředky:

 • pohodlné vytváření diagramů pomocí dialogu New Diagram
 • stránka Data Flow Diagram v Toolboxu (volba More tools|Data Flow Diagrams)
 • jednotlivé položky prvků a vztahů Data Flow diagramů v menu rychlého přístupu Toolboxu a v Quick Linkeru

V nabídce stránky Data Flow Diagram v Toolboxu jsou k dispozici následující položky:

 • Process (proces, během kterého jsou data nějakým způsobem využívána)
 • External (vnější zdroj, uživatel nebo skladiště dat)
 • Date Store (fyzické nebo elektronické úložiště dat uvnitř systému)
 • Data Flow (konektor znázorňující datový tok v systému)
 • Gate (ukončovací prvek příchozích a odchozích zpráv v dolní části diagramu)

Závěr
Data Flow diagramy lze využívat pro grafickou reprezentaci datových toků v informačních systémech. Dokážou také popsat vztah procesů, probíhajících v rámci určitého podniku, vůči jiným systémům a organizacím. V nástroji Enterprise Architect jsou Data Flow diagramy k dispozici jako jedno z rozšíření MDG Technology.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.