Podpora SPEM v Enterprise Architect - updated

Co je to SPEM
SPEM (Software and Systems Process Engineering Meta-model) představuje procesní metamodel a zároveň koncepční soustavu, která poskytuje potřebné nástroje pro modelování, dokumentaci, prezentaci, sdílení a schvalování vývojových metod a procesů. Na implementaci tohoto metamodelu většinou spolupracují procesní inženýři, vedoucí projektů a projektoví a programoví manažeři, kteří jsou zodpovědní za řízení procesů v organizacích nebo v individuálních projektech.

Proč SPEM?
Cílem metaprocesního modelování je dosažení vyšší efektivity při vytváření procesních modelů. Výchozí procesy se samozřejmě s postupem času mění, a může proto být užitečné, když je k dispozici metamodel, na jehož základě je možné provádět opravy stávajících modelů. ProcesníSPEM modely díky tomu získávají vyšší kvalitu a je umožněn jejich další vývoj. Standard SPEM konsorcia OMG slouží jako nástroj, pomocí kterého je možné modelovat tyto procesy, související s vývojem softwaru.

OMG a SPEM
Konsorcium Object Management Group se angažuje v oblasti softwarových procesů již od r. 1999, kdy byl podán výchozí návrh. V r. 2002 byla vydána specifikace Software Process Engineering Meta-model 1.0 (SPEM 1.0). SPEM byl tehdy přijat jako profil UML, který využívá notace UML a přebírá objektově orientovaný přístup. Po zavedení standardu UML 2 následovalo v dubnu 2008 přijetí nové specifikace SPEM 2.0.

SPEM v nástroji Enterprise Architect
V nástroji Enterprise Architect je k dispozici podpora metamodelu SPEM 2.0 (Software and Systems Process Engineering Meta-model) využívajícího notace UML. Díky tomu získáte přístup k doplňkovým informačním strukturám potřebným pro modelování procesů v UML 2 nebo BPMN/BPDM.

SPEM jako EA profil
UML profil SPEM 2.0 je v prostředí Enterprise Architect snadno dostupný prostřednictvím rozšíření MDG Technologies, které je možné navolit při spuštění tohoto nástroje. Pokud s tímto rozšířením nebudete chtít dále pracovat, můžete jej jednoduše zakázat pomocí dialogu Settings | MDG Technologies.

Jak ho použít
V prostředí Enterprise Architect je možné pohodlně vytvářet SPEM diagramy pomocí dialogu New Diagram. V menu Tooloboxu jsou k dispozici SPEM stránky poskytující grafické prvky SPEM pro kreslení diagramů. Naleznete zde 4 základní stránky (Base Plug-in, Method Content, Process a Relationship), které obsahují zhruba 30 dalších položek. K některým SPEM prvkům a vztahům se je možné dostat také pomocí menu rychlého přístupu Toolboxu a Quick Linkeru.
Při práci se SPEM stereotypy si můžete zvolit, zda mají být prezentovány prostřednictvím ikony nebo textu. Pro přepínání mezi těmito dvěma typy prezentace slouží tag iconstyle.

Architektura metamodelu SPEM 2.0
SPEM 2.0 využívá package merge mechanismu (systému navazujících balíčků) ze standardu UML 2, pomocí kterého může být metamodel postupně rozpracováván. Architektura metamodelu SPEM 2.0 je strukturována do sedmi hlavních packages (balíčků):

 1. Core
 2. Process Structure
 3. Process Behavior
 4. Managed Content
 5. Method Content
 6. Process With Methods
 7. Method Plugin

Tímto způsobem je model rozdělený do logických jednotek, z nichž každá dále rozvíjí ty, na kterých závisí, a poskytuje dodatečné funkcionality prvkům, které jsou uvedené níže. Tvůrci metamodelů si díky tomu mohou pro znázorňování procesů zvolit různé úrovně funkcionalit, pojmů a stupňů abstrakce a využívat jim odpovídající packages.

Závěr
Metamodel SPEM 2.0 se může dobře osvědčit, pokud budete v budoucnu pracovat na opravách a vývoji svých stávajících procesních modelů. Metamodel však poslouží také jako dobrý výchozí bod pro definování nových procesních modelů. Protože je založený na rozšířené specifikaci UML, mohou s ním snadno pracovat všechny zúčastněné strany.

Pokud se chcete o SPEM dozvědět více, doporučujeme prostudovat informace na této adrese.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.