Notace ICONIX

ICONIX je metodologie softwarového vývoje, která předcházela iterativnímu frameworku RUP (Rational Unified Process), extrémnímu programování i agilním metodám vývoje. Podobně jako RUP je proces ICONIX řízen UML případy užití ale přitom je odlehčenější a narozdíl od extrémního programování a agilních přístupů nabízí mnohem propracovanější dokumentaci požadavků a softwarového návrhu bez rozhodovací paralýzy. Vývojový proces ICONIX od prvotních případů užití až po finální zdrojový kód se skládá ze čtyř kroků a čtyř diagramů vycházejících z jazyka UML (Unified Modeling Language). Hlavním znakem metodologie ICONIX je provádění analýzy robustnosti, která vyplňuje mezeru mezi analýzou a návrhem a redukuje nejednoznačnosti v případech užití tak, že je popisuje velmi precizně a zcela v kontextu s příslušným doménovým modelem. Takto vytvořené případy užití pak lze mnohem snadněji navrhnout, testovat i předběžně nacenit. Metodika ICONIX byla vyvinuta Dougem Rosenbergem a dnes je propagována zejména společností ICONIX Software Engineering Inc. 4 milníky procesu ICONIX Metoda ICONIX rozděluje softwarový vývoj do čtyř etap, ve kterých se vždy zpětně reviduje a aktualizuje předchozí práce: 1. milník: Posouzení požadavků (Requirements Review) V první etapě vývoje je třeba provést analýzu požadavků, identifikovat případy užití, vytvořit doménový model a případně také prototyp uživatelského rozhraní. 2. milník: Předběžné posouzení návrhu (Preliminary Design Review) Jakmile jsou identifikovány jednotlivé případy užití, je třeba pečlivě popsat interakce mezi systémem a uživatelem. Provedení analýzy robustnosti by mělo odhalit případné chyby v popsaných případech užití a patřičně aktualizovat doménový model. Správně popsané případy užití jsou klíčové pro pochopení fungování zamýšleného systému a jeho interakcí s uživateli. Jsou také prostředkem komunikace mezi softwarovými vývojáři a zákazníkem a slouží k ověření provedené analýzy požadavků. 3. milník: Podrobné posouzení návrhu (Detailed Design Review) Během této fáze procesu ICONIX se provádí návrh systému za použití doménového modelu a textově popsaných případů užití. Z doménového modelu se vytvoří diagram tříd a z případů užití se vygenerují sekvenční diagramy. 4. milník: Nasazení (Deployment) V poslední fázi vývoje je třeba napsat jednotkové testy, které ověří správné fungování systému vzhledem k případům užití a sekvenčním diagramům. Nakonec se napíše zdrojový kód aplikace za použití diagramu tříd a sekvenčních diagramů. Notace ICONIX v EA Enterprise Architect podporuje vývoj modelů metodologií ICONIX prostřednictvím rozšíření MDG Technology, které je součástí instalace EA. Nové možnosti notace ICONIX lze poměrně snadno a rychle využít pomocí sady ICONIX stránek v Toolboxu a ICONIX elementů a vztahů v Toolbox Shortcut Menu a v Quick Linkeru. Kromě toho je v Enterprise Architectu k dispozici alternativní vizuální layout speciálně navržený pro metodologii ICONIX. ICONIX Toolbox Enterprise Architect nabízí uvnitř Toolboxu speciální ICONIX verze stránek s elementy a vztahy pro UML analýzy, případy užití, diagramy tříd, sekvenční interakční diagramy, diagramy aktivit a uživatelské diagramy, případně diagramy robustnosti. ICONIX Toolboxové stránky jsou přístupné z menu More Tools | ICONIX | , které je umístěno v hlavičce standardního Toolboxu. Všech šest ICONIX stránek s elementy a vztahy lze do Toolboxu přidat také z toolbaru Default Tools, kde je třeba z vyskakovacího menu zvolit možnost ICONIX. Po přidání ICONIX stránek do standardního Toolboxu by se měla otevřít první stránka a stránka Common, ostatní zůstávají zavřené. ICONIX layout Speciální rozvržení, neboli layout, ICONIX přestaví pracovní plochu aplikace Enterprise Architect tak, že:
  • otevře Toolbox na pravé straně plochy,
  • otevře okno nápovědy Learning Center v pravé horní části obrazovky,
  • otevře okno Project Browser v levé horní části obrazovky a
  • otevře poznámky Notes, vlastnosti Properties a okno Tagged Values v levé spodní části obrazovky.
Aktivaci ICONIX layoutu lze provést z hlavního menu View | Workspace Layouts | Basic Layout (Alternate). Kdo by se chtěl naopak zcela vyhnout používání metodologie ICONIX v aplikace Enterprise Architect, může ji deaktivovat pomocí dialogu rozšíření MDG Technology v hlavním menu Settings | MDG Technologies. Toto však nijak neovlivní aktivovaný ICONIX layout, který lze přepnout zpátky na vlastní layout nebo na implicitní EA layout pomocí hlavního menu View | Workspace Layouts. ICONIX Roadmap Aplikace Enterprise Architect verze 6.5 a vyšší obsahuje podrobný návod metodologie ICONIX (ICONIX Process Roadmap) a šablonu pro vytvoření nového projektu ICONIX Skeleton Project. Obojí je třeba nejprve nainstalovat při instalaci EA nebo při startu aplikace. Jakmile je nainstalován návod ICONIX Process Roadmap a vytvořen nový EA model, automaticky se do aktuálního projektu načte sada diagramů aktivit a pokyny, tzv. Top 10 "to-do" seznamy, které provedou vývojáře celým procesem ICONIX. Základní diagram aktivit, který obsahuje všechny Top 10 seznamy a jednotlivé fáze procesu ICONIX vypadá takto: Jednoduchým dvojklikem na elementu "Requirements Analysis" si lze otevřít detailní diagram aktivit znázorňující fázi analýzy požadavků se sekvencí jednotlivých kroků pro definování doménového modelu, vytvoření modelu případů užití a přiřazení funkčních požadavků k případům užití. Obdobně po kliknutí na element "Detailed Design" představující třetí milník v procesu ICONIX se otevře detailní diagram aktivit určený pro řízení objektově orientovaného návrhu od původních případů užití. Tento diagram mimo jiné umožňuje automatické generování kostry sekvenčních diagramů a testovacích případů s využitím rozšíření Agile/ICONIX Add-In. Diagram aktivit určený pro samotnou implementaci pak plně využívá schopnosti aplikace Enterprise Architect udržovat modely a vytvořený zdrojový kód plně synchronní během celého životního cyklu projektu. Další možností práce s procesem ICONIX je vytvoření kostry projektu ICONIX (ICONIX skeleton project) hned při vytváření nového projektu. Tato kostra již obsahuje předdefinované balíčky pro základní UML diagramy vytvářené během procesu ICONIX. Závěr Metodologie ICONIX nabízí velmi zajímavou techniku vývoje softwarových systémů řízenou UML případy užití. Narozdíl od ostatních technik je ICONIX odlehčenější a přitom nabízí velmi propracovanou dokumentaci požadavků i samotného návrhu. ICONIX pracuje se čtyřmi základními etapami vývoje a využívá tzv. analýzu robustnosti, která vyplňuje mezeru mezi běžnou analýzou a návrhem a redukuje nejednoznačnosti v popisu případů užití. Zaujaly vás možnosti metodiky ICONIX? Rádi byste ji využili ve své praxi? Chcete se dozvědět víc? Využijte služeb certifikovaných školitelů společnosti Dataprojekt s.r.o. Provádíme obecná školení o aplikaci Enterprise Architect i osobní konzultace nad konkrétními problémy z praxe. Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.