Release Enterprise Architect Information Portal verze 2.0

Informační portál pro aplikaci Enterprise Architect, EAInfoport, nyní vychází v nové verzi 2.0. Oproti verzi 1.0 došlo k řadě významných změn týkajících se stávajících funkcí i zcela nových funkcionalit. Zásadní změnou prošla úvodní stránka, do repository browseru byly přidány tzv. záložky, do systému byl implementován projektový slovník, lehce byla pozměněna administrace systému pro intuitivnější používání, byl přidán speciální pohled na repository browser a samotný repository browser prošel zásadní optimalizací.

Hlavní stránka
Hlavní stránka byla obohacena o informace o posledních změnách. Poslední změny jsou tvořeny seznamem artefaktů, tedy obsahem repository, ať už jde o balíček, diagram, element, konektor a podobně, které byly změněny jako poslední. Každou změnu zde představují dva řádky, kdy na prvním řádku nalezneme čas změny, jejího autora a typ změny a na druhém řádku jsou vypsané všechny artefakty, ve kterých je změněný artefakt zanořen. Na kterýkoliv z těchto artefaktů lze kliknout a přesunout se do repository browseru.

Záložky
EAInfoport zobrazuje v repository browseru u jednotlivých typů artefaktů Záložky. Od verze 2.0 se zde nezobrazují všechny záložky, ale pouze ty, které jsou potřebné pro aktuální práci s daným typem artefaktu. Nastavení zobrazování záložek pro jednotlivé skupiny uživatelů provádí administrátor. Uživatel dědí nastavení všech skupin, do kterých patří a může záložky libovolně odebírat i přidávat. Stisknutím tlačítka Reset pak vrátí původní nastavení záložek zděděné od skupin.

U každé záložky si lze nastavit, které sloupce se mají zobrazovat a vyfiltrovat tak pouze některé informace. Administrátor může nastavit hromadně jednotlivým skupinám, které informace se jim mají zobrazovat. Uživatelé opět dědí součet nastavení všech skupin, do kterých patří. K původnímu nastavení sloupců zděděného od skupin se lze vrátit tlačítkem Reset.

Projektový slovník
Do aplikace byl nově implementován projektový slovník, který je dostupný z hlavní stránky a ze všech tabulek. Termíny ze slovníku jsou tečkovaně podtrženy a jejich význam se zobrazí po najetí kurzoru. Kliknutím pravého tlačítka myši pak lze přejít do správy slovníku a slovníkové termíny přidávat, mazat a editovat.

Správa
Co se týče administrace systému, došlo ve verzi 2.0 pouze k změně rozložení sekcí, které jsou nyní přehlednější a intuitivnější. Administrátor dále může naplnit některé nabízené číselníky jako je Status, Priorita, Obtížnost, Omezení, Scénáře a další. Do systému byla přidána také další oprávnění jako je Povolení k repository, Přesouvat elementy, Přístup k architektonickému pohledu a Přístup k pohledu požadavků.

Pohledy
Další změny byly provedeny v pohledech na repository browser. Pohledy požadavků nyní zobrazují všechny artefakty v systému, které mají typ Feature, Issue, Requirement, Change nebo Risk. Uživatel zde může vytvářet, mazat a editovat požadavky, přičemž nový požadavek se vytvoří v balíčku, který je vybrán v repository browseru. K dispozici jsou dále statistiky požadavků, které zobrazují počet požadavků podle typu, stereotypu, statusu, priority/obtížnosti, verze a fáze. Změnilo se také filtrování požadavků. Po kliknutí do repository browseru se nyní zobrazují pouze požadavky daného balíčku a balíčků v něm zanořených. Pro zobrazení všech požadavků tedy stačí vybrat balíček Infoport.

Dalším typem pohledu na repository browser je architektonický pohled, který vypisuje všechny artefakty v systému typu Component, Node, Device nebo Class. Vypisovat lze také pouze ty stereotypované artefakty, které si uživatel sám zvolí v Nastavení. Tady si lze také nastavit, v jaké struktuře se mají artefakty zobrazovat a jak se mají zanořovat. Na výběr je zanoření podle repository browseru, podle agregace a podle kompozitní agregace. Architektonický pohled může u artefaktů zobrazovat také jejich tagované hodnoty, které si uživatel sám volí. Repository browser dále umožňuje vytvářet excelové reporty týkající se daného artefaktu a jeho tagovaných hodnot. Stačí vybrat daný artefakt v repository browseru a pravým tlačítkem myši zvolit Report. Vytvořený report lze editovat v excelovém formátu XLSX a zpětně importovat prostřednictvím formátu CSV.

Repository browser
Repository browser prošel základní optimalizací. Změnily se některé ikony a k balíčkům byly přidány stereotypy. Dále bylo implementováno verzování balíčků. Verzovaný balíček není možné editovat, mazat ani v něm vytvářet nové artefakty, pokud nemá uživatel příslušná práva. Repository browser nyní zobrazuje také zámky podobně jako samotný Enterprise Architect. Červený vykřičník před názvem artefaktu představuje zamknutí artefaktu jiným uživatelem a modrý vykřičník znamená zamknutí artefaktu stávajícím uživatelem.

Nově lze v repository browseru také vytvářet nové artefakty. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na některý z artefaktů nebo diagramů a zvolit vytvoření elementu, diagramu nebo balíčku. Po zadání názvu se repository browser přesměruje na nový artefakt, který je nyní připraven k editaci uživatelem.

Závěr
Enterprise Architect Information Portal byl ve verzi 2.0 obohacen o řadu praktických funkcionalit a prošel optimalizací z hlediska přehlednosti a intuitivnějšího ovládání. Konkrétním změn doznala hlavní stránka, která nyní zobrazuje poslední provedené změny, dále byly zpřehledněny záložky, implementován projektový slovník, optimalizován pohled požadavků a architektonický pohled na repository browser a v samotném repository browseru lze nyní využívat verzování, zámky a vytváření nových artefaktů.

Zaujaly vás možnosti systému Enterprise Architect Information Portal 2.0? Chcete vědět více? Rádi byste jej využili ve své praxi? Kontaktujte nás. Stránky věnované Enterprise Architect Information Portal naleznete zde.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.