Radosti a strasti s business procesy 3 - Zpráva z bojiště

Od: projektový manager Ing. Antonín Poťouchlý MBA

Komu: RNDr. Ing. Jindřich Výtečník MBA

Projekt: "Zával" - status report

Týden 3.1.2011 - 10.1.2011

Úvodem své zprávy musím konstatovat, že se celý projekt vyvíjí nadmíru uspokojivě. Jednotlivé ostrůvky odporu jsou naším týmem business analytiků izolovány a postupně likvidovány. Daří se i rozrušovat na první pohled jednolité obranné linie. V tomto se ukázal býti velmi cenným spojencem místní IT oddělení a to oproti všem původním očekáváním. Na všech "workshopech" a "meetinzích" nás členové tohoto departmentu argumentačně podporují a ve svých návrzích, jak uplatnit naši metodologii, zacházejí dále, než bychom byli ochotni zajít my sami. Jen se poněkud obávám o čistotu jejich pohnutek, neboť jsem po jedné zvláště bouřlivé debatě o procesu, "Vyžádání krabičky kancelářských sponek", zaslechl jednoho z nich (IT) jak vychází ze zasedací místnosti a mumlá si: "Máte, co jste chtěli, papírožrouti!"

Mezi významné úspěchy můžeme tento týden počítat kompletní zmapování procesů distribuce, konstrukční kanceláře a úklidu záchodků. Rovněž o provozu kuřácké terasy máme poměrně dobrou představu a co se týká místní podnikové jídelny, tuto představu máme nyní bohužel až příliš jasnou - již chodíme na jídlo do vedlejší budovy, což je samozřejmě časově náročnější.

S mapováním procesů jídelny se však již pojí i první z našich neúspěchů. Poté co se náš úderný tým analytiků pokusil v době oběda zablokovat přístup k výdejnímu okénku a nutil okolostojící vyplňovat dotazníky, týkající se jejich pohybu v jídelně, byl téměř lynčován davem hladových zákazníků a nucen vyhledat úkryt na spřáteleném IT oddělení. Zde přítomný administrátor jim nabídnul skrýš ve skladu vyřazeného hardware, který poté i s našimi pracovníky zamknul, odešel na oběd a po zbytek dne se v kanceláři neukázal. Po návratu z oběda (následující den ráno) se omlouval našemu týmu s vysvětlením, že na ně prostě zapomněl. S tím je ovšem v příkrém rozporu cedulka, kterou upevnil na dveře, na níž stálo: "Hladový krokodýl - za žádných okolností neotevírat". A mne tento incident jen utvrzuje v podezření ohledně vztahu místního IT k nám.

Došlo i k dalším dílčím neúspěchům. Menší nedorozumění vzniklo při předávání našeho know-how zdejším uklizečkám. Během pětihodinového workshopu (organizovaného našimi "přáteli" z IT oddělení) se vše vyvíjelo přímo učebnicově. Paní uklizečky projevovaly o přednášku živý zájem, ukazovaly si na promítací plátno a co chvíli přerušovaly našeho přednášejícího hlasitým potleskem. Atmosféra byla po několika hodinách natolik srdečná, že jsme se rozhodli použít tento tým jako příklad pro ostatní a na naše náklady jsme dokonce objednali pro všechny přítomné pohoštění. Bohužel, v samém závěru setkání (poté co byly paní uklizečky požádány o podepsání business zadání) se ukázalo, že žádná z nich nerozumí česky.

Rovněž jsme zřejmě přišli o dosavadní podporu p. Františka Laskavého, zástupce pana ředitele. Zůstal zamčen po celou noc v jedné zasedací místnosti, zřejmě jsme totiž v business procesu "Ukončení meetingu" zapomněli před krok "Zamknutí zasedačky" zařadit jiný krok a sice "Zkontroluj, jestli v ní někdo není".

Přes tyto marginální neúspěchy se celý projekt vyvíjí zdárně a v tuto chvíli nevidím žádné překážky, které by bránily jeho úspěšnému zakončení.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.