Podpora modelování SoaML v aplikaci Enterprise Architect

Co to je SoaML
SoaML (Service oriented architecture Modeling Language) je modelovací jazyk, který využívá prvky UML (Unified Modeling Language) a vlastní modely k popisu a návrhu služeb servisně orientované architektury. Službu zde můžeme chápat jako určitou nabídku schopností nebo funkcionalitu, která je popsána svým rozhraním a je dostupná danému prostředí. Servisně orientovaná architektura je pak princip tvorby softwaru, ve kterém je jeho celková funkčnost rozdělena na několik autonomních jednotek, tzv. služeb.

Podpora metodiky TOGAF v nástroji Enterprise Architect

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) je mezinárodně uznávaný standard pro řízení tvorby enterprise architektury. Nabízí ucelený pohled na návrh, plánování, implementaci a řízení projektu. Jedná se o původně americký koncept spadající pod Ministerstvo obrany, dnes je však TOGAF vyvíjen nezávislou organizací The Open Group a jedná se o světově nejpoužívanější standard v oboru IT a enterprise architektury.

Zachmann Framework I. - Úvod

Zachmann Framework Zachmann Framework je široce rozšířený přístup k tvorbě enterprise architektur. Jedná se o jednoduché logické schéma k organizování informační infrastruktury organizace a koordinaci informačních technologií s obchodními potřebami podniku a strategickými cíli. Zachmann Framework je platformově neutrální a snadno pochopitelný plánovací nástroj určený pro vývoj enterprise architektur, jejich dokumentaci a řešení souvisejících problémů. Jak to funguje

Datové modelování v nástroji Enterprise Architect

K čemu slouží datové modelování
V rámci analýzy softwarového projektu hraje důležitou roli datové modelování. Cílem datového modelu je dokumentace a organizace podnikových dat a usnadnění komunikace mezi projektovými analytiky a vývojáři. Datový model má sloužit jako plán pro vývoj aplikací se zvláštním důrazem na uchovávání dat a přístup k nim.Klasickými příklady, kde nachází svoje uplatnění, jsou databázové modely, návrhy informačních systémů a projekty, ve kterých má probíhat vzájemná výměna dat.

Podpora syntaxe BPMN 2.0 v nástroji Enterprise Architect

BPMN v Enterprise Architect V prostředí nástroje Enterprise Architect je možné pohodlně pracovat s modelovacím jazykem BPMN. Od verze 9 je v nástroji zabudován také standard BPMN 2.0, který obsahuje podporu nových událostí a diagramových typů, nové symboly pro různé typy úkolů a rozšířené možnosti modelování dat v podnikových procesech Co to je BPMN

Strategické modelování v Enterprise Architect

Podpora Strategic Modeling
Strategic Modeling (Strategické modelování) nabízí prostředky, které pomáhají podnikům při plánování jejich budoucích rozhodnutí. Umožňuje vytváření strategických cílů, rozhodování mezi různými eventualitami a řešení komplexních problémů. V prostředí Enterprise Architect je k dispozici široká podpora těchto modelovacích procesů.

Enterprise Architect ve společnosti zabývající se business analýzou

Od: Marcela Wolfová

Moje seznámení s programem Enterprise Architect a firmou Dataprojekt.

  1. čím jsme se zabývali
  2. proč Enterprise Architect
  3. zapojení firmy Dataprojekt
  4. průběh projektu
  5. co říci závěrem

Čím jsme se zabývali
Pracovala jsem jako konzultant v softwarové firmě, která implementovala jednak vlastní ekonomický SW, jednak převzatý distribuční SW, často kombinovala obě varianty.

Jazyk Archimate v Enterprise Architect

Archimate
Mezi notace, které můžete využívat v nástroji Enterprise Architect, patří také známý modelovací jazyk Archimate, který se dobře hodí k modelování podnikové architektury. Nabízí vhodné prostředky pro popis, analýzu a vizualizaci architektury obchodních procesů, organizačních struktur, IT systémů, informačních toků a technické infrastruktury.

Stránky jsou restartovány

Jak jsme avizovali dříve, provedli jsme restart těchto stránek. Naší snahou je poskytovat aktuální a relevantní informace, týkající se nástroje Enterprise Architect, modelování, case nástrojů, analýzy a také množství návodů, tipů a triků, zajímavostí a dalších zpráv. Na co se tedy můžete těšit?

Základní popis aplikace Enterprise Architect

Základní popis aplikace

Enteprise Architect je nástroj pro tvorbu modelů, který je založen na syntaxi UML 2.3, a který je ověnčen mnoha oceněními z prestižních oborových časopisů a soutěží. Nabízí kvalitní a vysoce výkonné vizuální prostředí pro řízení požadavků, strategické a business modelování (procesy, role, rizika apod.), návrh enterprise architektury a systémovou analýzu.

Stránky