Představení nástroje Enterprise Architect

Základní informace
Enterprise Architect je komplexní modelovací a vývojářský nástroj z dílny australské softwarové společnosti Sparx System. Lze jej s úspěchem využít pro návrh a vytváření softwarových systémů i pro modelování podnikových procesů. Obsahuje také plnou podporu životního cyklu těchto modelů. Mezi jeho uživatele patří podnikoví analytici i programátoři v malých vývojářských firmách i ve velkých mezinárodních společnostech. V současnosti (srpen 2012) je k dispozici verze s označením 9.3.

Enterprise Architect ve společnosti zabývající se business analýzou

Od: Marcela Wolfová

Moje seznámení s programem Enterprise Architect a firmou Dataprojekt.

  1. čím jsme se zabývali
  2. proč Enterprise Architect
  3. zapojení firmy Dataprojekt
  4. průběh projektu
  5. co říci závěrem

Čím jsme se zabývali
Pracovala jsem jako konzultant v softwarové firmě, která implementovala jednak vlastní ekonomický SW, jednak převzatý distribuční SW, často kombinovala obě varianty.

Základní popis aplikace Enterprise Architect

Základní popis aplikace

Enteprise Architect je nástroj pro tvorbu modelů, který je založen na syntaxi UML 2.3, a který je ověnčen mnoha oceněními z prestižních oborových časopisů a soutěží. Nabízí kvalitní a vysoce výkonné vizuální prostředí pro řízení požadavků, strategické a business modelování (procesy, role, rizika apod.), návrh enterprise architektury a systémovou analýzu.

Popis edice Enterprise Architect Corporate Edition

Enterprise Architect Corporate Edition je ucelené řešení pro analýzu a design založené na modelech a zaměřené na velké vývojářské týmy. Podporuje rozsáhlou sadu funkcionalit, jako je třeba audit modelů, verzování modelů, ukládání modelů do relačních databází, bezpečnost založená na rolích, vytváření a používání MDG technologií, řízené sdílení modelů a ladění a vizualizace běžících aplikací.