Zachmann Framework I. - Úvod

Zachmann Framework Zachmann Framework je široce rozšířený přístup k tvorbě enterprise architektur. Jedná se o jednoduché logické schéma k organizování informační infrastruktury organizace a koordinaci informačních technologií s obchodními potřebami podniku a strategickými cíli. Zachmann Framework je platformově neutrální a snadno pochopitelný plánovací nástroj určený pro vývoj enterprise architektur, jejich dokumentaci a řešení souvisejících problémů. Jak to funguje

Podpora syntaxe BPMN 2.0 v nástroji Enterprise Architect

BPMN v Enterprise Architect V prostředí nástroje Enterprise Architect je možné pohodlně pracovat s modelovacím jazykem BPMN. Od verze 9 je v nástroji zabudován také standard BPMN 2.0, který obsahuje podporu nových událostí a diagramových typů, nové symboly pro různé typy úkolů a rozšířené možnosti modelování dat v podnikových procesech Co to je BPMN

Stránky