RaQuest - pokročilá správa požadavků

RaQuest je rozšíření aplikace Enterprise Architect o pokročilou správu požadavků. Umožňuje efektivnější správu systémových i aplikačních požadavků a sledování jejich změn. Podporuje tzv. baselines a generování dokumentace v nejpoužívanějších formátech. RaQuest je tak ideální nástroj pro vývoj komplexních softwarových aplikací a informačních systémů.

Enterprise Architect padá na BSOD (modrá obrazovka smrti)

U několika zákazníků jsme zachytili následující problém:

  • Enterprise Architect způsobuje zobrazení modré chybové obrazovky a následný restart počítače.
  • Chyba se projevuje zejména při generování HTML a práci s BPMN diagramy.
  • Chyba se projevuje na operačním systému Windows 7 (32/64)

Problém způsobily srpnové aktualizace zabezpečení od společnosti Microsoft. Konkrétně se jedná o tyto tři záplaty:

Business Rule Model

Business Rule Model zachycuje pravidla a zásady, která jsou klíčová pro dané průmyslové odvětví či konkrétní podnikání. Popisuje jejich vztahy s okolím a vlastní fungování organizace nebo systému. Business pravidla definují nebo omezují určitý aspekt dané domény a vždy o nich můžeme říci, že jsou buď splněna nebo nesplněna. Popisují operace, definice a omezení týkající se dané organizace a mohou se týkat lidí, procesů i výpočetních systémů. Popisují strukturu podniku, řídí nebo ovlivňují jeho chování, vždy však pomáhají organizaci dosahovat jejich cílů.

Metamodeling v nástroji Enterprise Architect

Metamodeling
Metamodeling je softwarová technika pro popis modelů. Zahrnuje vytváření pravidel, omezení a modelů, které charakterizují vlastní doménový model. Tak jako model je abstrakcí a popisem reálného světa, metamodel je abstrakcí a popisem vlastností samotného modelu. Model by tak měl vždy odpovídat požadavkům, resp. specifikaci, které jsou definovány metamodelem.

Podpora SPEM v Enterprise Architect - updated

Co je to SPEM
SPEM (Software and Systems Process Engineering Meta-model) představuje procesní metamodel a zároveň koncepční soustavu, která poskytuje potřebné nástroje pro modelování, dokumentaci, prezentaci, sdílení a schvalování vývojových metod a procesů. Na implementaci tohoto metamodelu většinou spolupracují procesní inženýři, vedoucí projektů a projektoví a programoví manažeři, kteří jsou zodpovědní za řízení procesů v organizacích nebo v individuálních projektech.

Data Flow diagramy

Co jsou Data Flow diagramy
Data Flow diagram (diagram datových toků) slouží ke znázornění datových toků v informačním systému. Ukazuje, jakým způsobem jsou informace zpracovávány a ukládány a jakým způsobem se během těchto procesů proměňují. Data Flow diagram lze využít také k modelování celé organizace, kde dokáže popsat vztah podnikových procesů vůči jiným systémům a organizacím.

UPDM a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je UPDM UPDM (Unified Profile for DoDAF/MODAF) je iniciativou konsorcia OMG, jejímž cílem je vytvořit jednotný modelovací standard pro architektonické rámce DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) a MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Oba architektonické rámce (architecture frameworks) díky tomu získávají větší konzistenci a kvalitu a je umožněna jejich vzájemná interoperabilita. Rovněž je tímto způsobem zajištěna jejich integrace s jazyky UML a SysML.

SysML a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je SysML
SysML (Systems Modeling Language) je univerzální modelovací jazyk využívaný pro potřeby systémového inženýrství. Umožňuje určit rozsah, provést analýzu, návrh a verifikaci komplexních systémů, které mohou zahrnovat hardwarové a softwarové systémy, informace, personál a také různé procedury a nástroje. Nabízí prostředky pro grafické znázornění požadavků, chování, struktury a parametrů modelovaných systémů.

Stránky