Funkcionalita Relationship Matrix v aplikaci Enterprise Architect

Co je Relationship Matrix
Relationship Matrix je funkce aplikace Enterprise Architect, která zobrazuje vzájemné vztahy mezi vybranými elementy v přehledné tabulce. Jedná se o velmi rychlou a praktickou metodu vizualizace závislostí s možností jednoduchým způsobem vazby vytvářet, modifikovat a mazat doslova jediným kliknutím myši. S minimem vynaloženého úsilí tak lze nastavovat složité sítě závislostí a upravovat několik elementů najednou.

Podpora modelování SoaML v aplikaci Enterprise Architect

Co to je SoaML
SoaML (Service oriented architecture Modeling Language) je modelovací jazyk, který využívá prvky UML (Unified Modeling Language) a vlastní modely k popisu a návrhu služeb servisně orientované architektury. Službu zde můžeme chápat jako určitou nabídku schopností nebo funkcionalitu, která je popsána svým rozhraním a je dostupná danému prostředí. Servisně orientovaná architektura je pak princip tvorby softwaru, ve kterém je jeho celková funkčnost rozdělena na několik autonomních jednotek, tzv. služeb.

Datové modelování v nástroji Enterprise Architect

K čemu slouží datové modelování
V rámci analýzy softwarového projektu hraje důležitou roli datové modelování. Cílem datového modelu je dokumentace a organizace podnikových dat a usnadnění komunikace mezi projektovými analytiky a vývojáři. Datový model má sloužit jako plán pro vývoj aplikací se zvláštním důrazem na uchovávání dat a přístup k nim.Klasickými příklady, kde nachází svoje uplatnění, jsou databázové modely, návrhy informačních systémů a projekty, ve kterých má probíhat vzájemná výměna dat.

Podpora syntaxe BPMN 2.0 v nástroji Enterprise Architect

BPMN v Enterprise Architect V prostředí nástroje Enterprise Architect je možné pohodlně pracovat s modelovacím jazykem BPMN. Od verze 9 je v nástroji zabudován také standard BPMN 2.0, který obsahuje podporu nových událostí a diagramových typů, nové symboly pro různé typy úkolů a rozšířené možnosti modelování dat v podnikových procesech Co to je BPMN

Strategické modelování v Enterprise Architect

Podpora Strategic Modeling
Strategic Modeling (Strategické modelování) nabízí prostředky, které pomáhají podnikům při plánování jejich budoucích rozhodnutí. Umožňuje vytváření strategických cílů, rozhodování mezi různými eventualitami a řešení komplexních problémů. V prostředí Enterprise Architect je k dispozici široká podpora těchto modelovacích procesů.

Jazyk Archimate v Enterprise Architect

Archimate
Mezi notace, které můžete využívat v nástroji Enterprise Architect, patří také známý modelovací jazyk Archimate, který se dobře hodí k modelování podnikové architektury. Nabízí vhodné prostředky pro popis, analýzu a vizualizaci architektury obchodních procesů, organizačních struktur, IT systémů, informačních toků a technické infrastruktury.

Grid na diagramu

Nedávno jsem se účastnil diskuse o rozdílech mezi používáním nativních business nástrojů jako je například ARIS nebo Adonis a nástrojem Enterprise Architect. Co mne na této diskusi překvapilo nejvíce byl fakt, že jako jeden z nejzásadnějších problémů EA byla opakovaně zmiňována chybějící funkčnost takzvaného gridu, tedy mřížky, která umožňuje snadné zarovnávání elementů na diagramu. Já jsem sice této "featurce" nikdy nepřišel na chuť (asi proto, že jsem nikdy neměl rád skládání kostiček), ale chápu, že mnohým uživatelům může chybět.

Přerušování vazeb

Každý, kdo pracoval jen s trochu rozsáhlejšími modely, to zná. Mnoho entit, mnoho vazeb mezi nimi a jako naschvál je potřeba spojit associací dvě třídy, které jsou na opačných koncích diagramu. Co s tím? Přeskládat celý diagram kvůli jedné vazbě? To asi ne. Je to pracné, zpravidla pak přebývají jiné "čáry" a i kdyby se to náhodou povedlo, je téměř jisté, že o minutu později bude potřeba propojit dvě jiné entity a můžeme začít znovu. Křížit čáry? Natáhnout vazbu přes celý diagram? Jistě, jde to. Ale přehlednosti diagramu to nepřidá a estetičnosti také ne.

Reset uživatelského nastavení

Mnohým pravidelným uživatelům Enterprise Architect (zejména ve verzi 7.5) se stává, že se jim občas ztratí toolbox s nástroji a veškerá snaha dostat jej nazpět vyznívá naprázdno. Nelze jej zviditelnit pomocí příkazu Menu / View / Diagram Toolbox, nefunguje to přes klávesovou zkratku, prostě toolbox není a zdá se, že nebude (a nepomáhají ani výhrůžky kladivem popřípadě zformátováním disku).

Často jsem viděl, že uživatelé tento problém řeší přeinstalováním celého programu - což je však zbytečné. Existuje velmi jednoduché a účinné řešení.

Stránky